Nyheder - 2020

Dansk Planteværn støtter op om nye EU-mål

Dansk Planteværn bakker op om de nye mål fra den europæiske planteværnsindustri, der forpligtiger industrien til at støtte og bidrage til at løfte EU's klimaplan, European Green Deal. Målsætningerne er i tråd med den danske planteværnsindustri ambition om at bidrage til fremtidens landbrug.

Læs mere
VAP-RAPPORT FASTHOLDER FAGLIGHEDEN

Baseret på det nuværende samlede vidensgrundlag vurderer Miljøstyrelsen, at den godkendte anvendelse af de testede midler i VAP-overvågningen i perioden 2016-2018 ikke fører til uacceptabel udvaskning til grundvand

Læs mere