#SjællandSummer

#SjællandSummer

#SjællandSummer

#SjællandSummer har primært til formål at styrke biodiversiteten på Sjælland og at få sjællænderne til at arbejde aktivt med at fremme biodiversiteten.

Det handler i høj grad om at skabe variation i det åbne land og styrke fødegrundlaget for insekter, herunder vilde bier og sommerfugle, der samtidig danner fødegrundlag for andre dyr og insekter.

#SjællandSummer vil skabe et samarbejde om at styrke naturen i det åbne land.

Projektet vil sammen med Dansk Planteværn lave erfaringsopsamling, vidensdeling og formidling af effekten af #SjællandSummer, og der laves en evaluering af opstarten på projektet til august.

Praktisk information om #SjællandSummer

Følg #SjællandSummer via facebooksiden ’Sjælland summer’