Temadag om IPM og integreret skadedyrsbekæmpelse

Temadag om IPM og integreret skadedyrsbekæmpelse

Dato: 28. september 2022
Sted: Ryegaard Gods (Brandsprøjtehuset og Kørestalden), Munkholmvej 380, 4060 Kirke Såby

Link til tilmelding, her

Program

09.30: Registrering og kaffe 

10.00: Velkomst v. Johan Scheel, ejer af Ryegaard Gods 

10.05: Introduktion til dagen v. Tanja Andersen; Dansk Planteværn og Carsten Fabricius,  SEGES.

10.10 Fremtidens planteværn til skadedyrsbekæmpelse v. Winnie Olsen, Bayer

10.25 IPM tools for management of oil seed rape pests, v. Samantha Cook, Rothamsted Research

11.00: Strategier til skadedyrsbekæmpelse, v. Ghita Cordsen Nielsen, SEGES

11.15: Værdien af nyttedyr til insektbekæmpelse
• Kan snyltehvepse hjælpe til skadedyrsbekæmpelse i raps? v. Vibeke Langer, AU
• Nye strategier til forebyggelse af skadedyr i rækkeafgrøder (afventer oplægsholder)
• Diskussion og opsamling

12.00: Sprøjtevinduer
• Erfaringer med sprøjtevinduer på Ryegaard, v. konsulent Erik Borup
• ”Vis mig dit sprøjtevindue”: Præmieoverrækkelse til vinderne af konkurrencen

12.15 Frokost og IPM-demonstrationer ved SEGES og Dansk Planteværns medlemsfirmaer
– digitale løsninger i marken, nye biologiske produkter og meget andet

13.00: Praktiske eksempler fra marken (gåtur i demoareal)
• Afgrødetilpassede blomsterstriber og erfaringer med blandinger, v. Birthe Boelt, AU og Erik Borup, Ryegaard Gods
• Sammenligning af nutidens og fremtidens moniteringsmetoder v. Mikael Poulsen, FaunaPhotonics og Ghita Cordsen, SEGES
• Demonstration af skadedyrsbekæmpelse i majs via droner, v. Anders Petersen, Ecobotix

14.15: Fremtidens værktøjskasse 
• Hjælpemidler til fastlæggelse af behov for skadedyrsbekæmpelse v. Ghita Cordsen Nielsen, SEGES
• Conservation Agriculture: Praktiske erfaringer v. landmand (afventer oplægsholder)
• Rådgivning i behov for skadedyrsbekæmpelse v. Irene Skovby, VKST
• Diskussion og afrunding

15.30: Miljøstyrelsens indsats for at øge implementering af IPM v. Anita Fjelsted, Miljøstyrelsen

15.45: Refleksioner om forhandling af pesticidaftalen og landbrugets rolle i dansk politik v. Erling Bonnesen (V)/Jakob Jensen (V)

16.00: Tak for i dag v. Tanja Andersen, Dansk Planteværn.

Netværkskaffe, øl og vand