Dansk Planteværn støtter op om nye EU-mål

Dansk Planteværn støtter op om nye EU-mål
Dansk Planteværn arbejder for et mere bæredygtigt landbrug i fremtiden, hvor man gennem samarbejde og partnerskaber vil imødekomme de forventninger og krav, der stilles i Danmark og på EU-plan. Branchen arbejder således for at skabe sunde fødevarer leveret af et konkurrencedygtigt landbrugserhverv med bæredygtige teknologier.

På baggrund af EU kommissionens ”The European Green Deal” forpligter den europæiske planteværnsindustri (ECPA) sig nu til målene om en bæredygtig og klimaneutral fremtid med seks branchespecifikke mål, der skal føre industrien ind i det næste årti og samtidig understøtte et robust og bæredygtigt landbrug. I tråd med sine egne målsætninger bakker Dansk Planteværn op om ECPAs mål.

”Det er særligt gennem investering i og udvikling af teknologiske løsninger og biologiske beskyttelsesmidler, at branchen kan være med til at forandre den måde, vi beskytter planterne i vores plante- og fødevareproduktion. Vi arbejder således for, at landbruget kan levere sunde fødevarer i fremtiden, der stadig er dyrket bæredygtigt og konkurrencedygtigt,” fortæller Tanja Andersen, direktør i Dansk Planteværn.

Med ECPAs ”2030 Commitments of the crop protection industry”, forpligtiger branchen sig, på europæisk plan, til at tage vigtige skridt for at komme i mål med EU Kommissionens klimaplan, European Green Deal. Den europæiske planteværnsindustri forpligtiger sig blandt andet til at investere 10 milliarder euro i research og udvikling af præcision og digital landbrugsteknologi, samt at investere 4 milliarder euro i research og udvikling af biologiske plantebeskyttelsesmidler frem til 2030.

”Vi glæder os til, i en dansk kontekst sammen med myndigheder, politikere og brancheforeninger, at gå i dialog om at finde løsninger og modeller således, at vi er i stand til at levere på The European Green Deal og bidrage fra både europæisk men også fra dansk side,” siger direktør i Dansk Planteværn, Tanja Andersen.

Faktaboks: ECPAs 2030 Commitments of the crop protection industry.

Den europæiske planteværnsindustri (ECPA) forpligtiger sig til at:

  • investere 10 milliarder euro i research og udvikling af præcision og digital landbrugsteknologi frem til 2030.
  • investere 4 milliarder euro i research og udvikling af biologiske plantebeskyttelsesmidler frem til 2030.
  • øge indsamlingen af plastikbeholdere med 75 procent i gennemsnit inden 2025.
  • sikre, at der er et indsamlingssystem i EU's medlemsstater inden 2025.
  • sikre, at landmænd modtager træning i implementering af integreret plantebeskyttelse (IPM), vandbeskyttelse og vigtigheden i brugen af værnemidler.
  • fortsat medvirke til at udvikle teknologier, der reducerer risici ved brug af planteværn, som eksempelvis lukkede påfyldningssystemer.

Med disse tiltag støtter den europæiske planteværnsindustri op om hovedpunkterne i The Green Deal, ”Sustainable Use Directive” og ”EU Farm to Fork” strategierne, der sigter efter at fremme en bæredygtig produktion af fødevarer.

Læs mere om ECPAs 2030 mål her: https://www.ecpa.eu/commitments/2030-commitments

Lær mere om ECPAs medlemmer og medunderskrivere her: https://www.ecpa.eu/about-us/our-network