Glyphosat – status for anvendelse og godkendelse

Glyphosat – status for anvendelse og godkendelse

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har meddelt, at vurderingsrapporten, der skal danne grundlag for beslutningen om fornyet godkendelse af glyphosat, først ventes klar i juli 2023 frem for anden halvdel af 2022, som oprindeligt udmeldt. Glyphosat er godkendt til professionel anvendelse i europæisk landbrug frem til 15. december 2022 og udmeldingen fra EFSA og ECHA betyder, at der er behov for en administrativ forlængelse af den nuværende godkendelse frem til beslutningen bliver truffet i EU. 

Ved møde i den stående komite 14. oktober 2022 blev medlemslande ikke enige om en administrativ forlængelse. Beslutningen ligger nu hos EU-kommissionen.  

Fire EU-lande – Frankrig, Ungarn, Holland og Sverige – er udpeget som rapportørstater for glyphosat til at gennemgå den store mængde data, der er forbundet med ansøgningen. Rapportørstaterne har udarbejdet et udkast til en vurderingsrapport, som har fået en lang række kommentarer og som dannede grundlag for beslutningen fra EFSA og ECHA. Mere end 350 interessenter og videnskabelige institutioner samt 2.400 eksperter fra medlemslandene har kommenteret på udkastet til rapporten, hvilket er samlet i et dokument på over 3.000 sider, som skal gennemgås og vurderes af rapportørstaterne og inkluderes i en ny vurderingsrapport, der skal behandles hos EFSA. Når den endelige vurderingsrapport er på plads, kan der i EU træffes beslutning om, hvorvidt godkendelsen af glyphosat skal forlænges.

Yderligere information vedr. beslutningen om udskydelsen fra EFSA og ECHA, her, hvilket indeholder en tidslinje for EU-vurderingen af glyphosat.

18. november 2022: Artikel i Landbrugsavisen "Glyphosat står over for administrativ forlængelse af godkendelse: - Det er helt gængs praksis".  

Glyphosat vurderet af ECHA som ikke kræftfremkaldende
ECHA har vurderet de farlige egenskaber ved glyphosat og fastholder sin tidligere risikovurdering, at glyphosat ikke er kræftfremkaldende. Konklusionen er baseret på en bred gennemgang af videnskabelig dokumentation og stemmer overens med udmeldingerne fra de fire rapportørstater.

Mere om ECHA’s klassificering, her.

Dansk anvendelse af glyphosat
Glyphosat er et herbicid, der anvendes til at bekæmpe ukrudt. Det er verdens mest anvendte pesticidaktivstof, og også i Danmark er det klart det største aktivstof. I 2020 udgjorde glyphosat 46 pct. af salget af aktivstof i Danmark ifølge Bekæmpelsesmiddelstatistik 2020 fra Miljøstyrelsen.

Fakta og data om glyphosat
Glyphosate Renewal Group
(GRG) er stiftet af en række virksomheder, der samarbejder om at tilvejebringe fakta og videnskabelige data om glyphosat. I forhold til tidligere fornyelser af godkendelsen af glyphosat har den igangværende proces været præget af stor grad af åbenhed. På GRG-hjemmesiden findes en stor mængde information fra godkendelsesprocessen helt ned til sammendrag fra de enkelte studier og referencer til videnskabelig litteratur.

Yderligere læsning fra Dansk Planteværn vedrørende brugen af glyphosat på befæstede arealer: Glyphosat er ikke en trussel for grundvandet.