Planteværns-etik Dansk Planteværn

Planteværns-etik Dansk Planteværn

Medlemmerne af Dansk Planteværn har tiltrådt den fælles hensigtserklæring Planteværns-etik.

Formålet med hensigtserklæringen er, at synliggøre og informere om det arbejde, som Dansk Planteværns medlemsvirksomheder udfører for at optimere de miljø- og sikkerhedsmæssige aspekter ved anvendelsen af planteværn.

De seneste år er lovgivningen på området blevet stadig strammere og tilsvarende er bekymringen i forhold til anvendelse af planteværn steget i dele af befolkningen.
I Dansk Planteværn ønsker vi at indgå i en åben og konstruktiv dialog med myndigheder og befolkning omkring planteværn og holdningen til samme.

Med denne erklæring ønsker vi samtidig at formidle, at vi er vort ansvar bevidst. Vi sætter fokus på de værdier, holdninger og tiltag, som vi i Dansk Planteværn ønsker skal styre medarbejderne i de enkelte medlemsvirksomheder i deres daglige arbejde.

I Danmark er planteværnsbranchen lovmæssigt reguleret af Lov om kemiske stoffer og produkter. Herudover har branchen selv etableret Markedsføringsregler for Bekæmpelsesmidler,
der tager udgangspunkt i International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides.

De krav og standarder, som er beskrevet i Planteværns-etik, gælder såvel for Dansk Planteværns medlemmer, som for de tredje parter, som medlemsvirksomhederne samarbejder med.

 

Download Bestil
Planteværns-etik Dansk Planteværn