ECPA

Dansk Planteværn er medlem af ECPA (European Crop Protection Association)

Dansk Planteværn er medlem af ECPA (European Crop Protection Association)

ECPA repræsenterer planteværnsindustrien i Europa. ECPAs medlemmer udvikler innovative og videnskabeligt baserede løsninger, der holder afgrøderne sunde og bidrager til at forsyne europæerne med en sikker, sund og bæredygtig forsyning med fødevarer til rimelige priser.

ECPA tilskynder brugen af en bæredygtig landbrugspraksis og en ansvarlig brug af planteværnsteknologier, der er vigtige for en bæredygtig intensivering af landbrugsproduktionen.

ECPA tror på, at politik på planteværnsområdet skal tage udgangspunkt i videnskaben og at den skal udmunde i at styre risici. ECPA arbejder for at sikre et forudsigeligt og proportionelt EU godkendelsessystem, der fremmer innovation og tilskynder konkurrence.

ECPA lytter til og lærer af interessenter og offentligheden, og vi engagerer os i dialog på vores kerneområder for bedre at kunne forstå de interesser, synspunkter og perspektiver fra andre aktører, der ligeledes arbejder for at fremme en bæredygtig landbrugsproduktion.

ECPA arbejder på at højne vidensniveauet omkring en sikker og bæredygtig brug af pesticider i Europa. Det gøres blandt andet igennem stewardshipprojekter, hvor ECPA tilskynder styringsværktøjer, der beskytter både høsten, menneskers sundhed og miljøet. Læs mere om ECPAs aktiviteter angående sikring af landbrugernes sundhed, fødevaresikkerhed og beskyttelse af vand og biodiversitet i sektionen 'Stewardship' på ECPAs hjemmeside.

Lær mere omkring ECPA ved at følge dette link til ECPAs hjemmeside

 

About ECPA (European Crop Protection Association):

ECPA represents the crop protection industry in Europe. Our develop innovative and science-based solutions that keep crops healthy and contribute to provide Europeans a safe, affordable, healthy, and sustainable food supply.

ECPA encourages sustainable farming practices and the responsible use of crop protection technology important for the sustainable intensification of agriculture.

ECPA believes that policy should be informed by science and designed to manage risk. We advocate for a predictable and proportionate EU regulatory environment that fosters innovation and encourages competitiveness.

ECPA listens to and learns from stakeholders and the public, and engage in dialogue on key topics to better understand the interests, views and perspectives of others working towards sustainable agricultural productivity.

ECPA delivers awareness raising and stewardship activities for the safe and sustainable use of pesticides in Europe, encouraging management practices that safeguard harvests, human health, and the environment. Discover our projects on farmer health, food safety and the protection of water and biodiversity at the 'Stewardship' section of the ECPA website.

Learn more about ECPA by following this link to the ECPA website

 

ECPA is a member of global G.A.P. G.A.P. stands for Good Agricultural Practice and GLOBAL G.A.P. is the worldwide standard that assures it. GLOBAL G.A.P. is an organisation with a crucial objective: safe, sustainable agriculture worldwide; it sets voluntary standards for the certification of agricultural products around the globe, and more and more producers, suppliers and buyers are harmonising their certification standards to match. Visit the Global G.A.P website to discover more