Nedsatte udvalg

Nedsatte udvalg

Registreringsudvalg

Forum for fælles sager og problemstillinger omkring registrering (godkendelse) af branchens produkter, såvel af lovgivningsmæssig som af teknisk karakter.

Formand

Nis Schmidt

Dow AgroSciences Danmark A/S
Sorgenfrivej 15
2700 Kgs. Lyngby

Kommunikationsudvalg

Forum for foreningen Dansk Planteværns interne og eksterne kommunikation.

Formand

Niels Bjerre

Dansk Planteværn
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C