#SjællandSummer

#SjællandSummer

#SjællandSummer

#SjællandSummer har primært til formål at styrke biodiversiteten på Sjælland og at få sjællænderne til at arbejde aktivt med at fremme biodiversiteten.

Det handler i høj grad om at skabe variation i det åbne land og styrke fødegrundlaget for insekter, herunder vilde bier og sommerfugle, der samtidig danner fødegrundlag for andre dyr og insekter.

#SjællandSummer vil skabe et samarbejde om at styrke naturen i det åbne land.

Projektet vil sammen med Dansk Planteværn lave erfaringsopsamling, vidensdeling og formidling af effekten af #SjællandSummer, og der laves en evaluering af opstarten på projektet til august.

Den 20. august 2019 havde Dansk Planteværn og Verdens Bedste Fødevarer samlet Danmarks Naturfredingsforening, Danmarks Biavlerforening, Landbrug & Fødevarer, #SjællandSummer og biologen Morten DD fra Naturhistorisk museum i Aarhus til en debat omkring naturstribeinitiativer som #SjællandSummer.

Der var i panelet enighed om, at blomsterstriber har en positiv effekt, men at de ikke kan stå alene som naturtiltag i agerlandet.

Se hele debatten herunder:

Praktisk information om #SjællandSummer

Følg #SjællandSummer via facebooksiden ’Sjælland summer’

Kontakt Dansk Planteværn via dette link for flere informationer omkring projektet.