Temadag om IPM og resistens

Publiceret: 05.10.2021

Ankomst Til IPM Dag På Ryegaard

29. september afholdt Dansk Planteværn temadag om IPM-principper til at forebygge udbredelsen af resistens. Dagen blev afholdt på foreningens demonstrationslandbrug Ryegaard i samarbejde med SEGES og Verdens Bedste Fødevarer.

Programmet var fyldt med gode indlæg fra universiteter, landmænd og konsulenter og i frokostpausen var der demonstration af bl.a. det lukkede påfyldningssystem, sprøjtevinduer, blomsterstriber og teknologier fra foreningens medlemsfirmaer.  

Program

10.00: Velkomst v. Johan Scheel, ejer af Ryegaard Gods
Velkomst og introduktion til dagen v. Tanja Andersen, Dansk Planteværn; Carsten Fabricius, SEGES og moderator Felix Stark, Verdens Bedste Fødevarer

10.10: Fremtidens planteværn v. Nis Schmidt, Formand for Dansk Planteværns Registreringsudvalg

10.30: Resistens – status i England, Danmark og Haderslev
• The other pandemic: Resistent ager-rævehale i England v. Paul Neve, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet (indlæg på engelsk)
• Udvikling af resistens i Danmark v. Jens Erik Jensen, SEGES
• Hvordan står det til i marken?: En rådgivers perspektiv v. Finn Olsen, Sønderjysk Landboforening
• Diskussion og opsamling v. Felix Stark, Verdens Bedste Fødevarer

12.00: Frokost

Stræk benene
• IPM-demonstrationer v. Dansk Planteværns medlemmer og SEGES
• Forskellen på tidlig og sen såning på Ryegaard med kommentarer fra SEGES

13.15: Sprøjtevinduer
• ”Vis mig dit sprøjtevindue”: Præmieoverrækkelse v. Carsten Fabricius, SEGES og Bolette Palle Neve, Dansk Planteværn
• Sprøjtevinduet på Ryegaard v. Erik Borup, konsulent

13.25: Fremtidens værktøjskasse
• IPM Innovationsbrug i Sønderjylland: ”Hvordan tackler man resistent græsukrudt?” v. landmand Laue Skau
• IPM Innovationsbrug på Fyn: IPM-implementering på store landbrug v. Rune Gjengedal, forvalter på Hverringe Gods.
• IPM-skemaet: ”Hvad ligger bag tallene i sædskifteindekset og andre betragtninger?” v. Peter Kryger Jensen, AGRO-Flakkebjerg, Aarhus Universitet
• Fremtidens værktøjskasse og brug af varsling v. Carsten Fabricius, SEGES
• Nyt fra Miljøstyrelsen v. Anita Fjelsted
• Diskussion og afrunding v. Felix Stark, Verdens Bedste Fødevarer

15.00: Bæredygtig plantebeskyttelse i fremtidens landbrug v. Morten Bøje Hviid, Landbrug & Fødevarer

15.30: Tak for i dag v. Tanja Andersen, Dansk Planteværn.

Netværkskaffe, øl og vand

Præsentationer fra dagen kan downloades: 

Nis Schmidt, Dansk Planteværn

Paul Neve, Københavns Universitet 

Jens Erik Jensen, SEGES 

Finn Olsen, Sønderjysk Landboforening

Laue Skau, landmand i Sønderjylland 

Peter Kryger Jensen, Aarhus Universitet

Carsten Fabricius, SEGES 

Morten Boje Hviid, Landbrug og Fødevarer