Biohunt

Brug mobiltelefon til undervisning i naturen

Bornholms Landbrug og Fødevarer har sammen med Syngenta og Dansk Planteværn udviklet en digital læringsplatform, BioHunt, der skal gøre det både nemt og sjovt for skolebørn at få naturen med i undervisningen. Med mobiltelefonen i hånden, kan eleverne blive klogere på insekter i vejkanten eller i marken. Platformen er endnu ikke lanceret, men interesserede skoler i hele landet kan blive blandt de første til at teste den.

Landbruget har behov for bestøvning fra bier for at øge udbytterne. Derfor er biodiversitet en vigtig del af landmandens planlægning for at fremme biodiversiteten og passe på vores fælles natur. For at give danske skolebørn et bedre kendskab til insekter og biodiversitet, har Bornholms Landbrug og Fødevarer i samarbejde med en række partnere, udviklet en læringsplatform for elever fra 2. til 6. klassetrin. Platformen består af en mobilenhed og en hjemmeside.

Landbrug og biodiversitet i digitalt samspil

BioHunt går ud på, at eleverne tager en mobiltelefon eller tablet med ud i naturen og finder pollensøgende insekter og smådyr. Ved forsigtigt at fange et insekt, undersøge det og svare på spørgsmål i portalen, kan eleverne finde ud af, hvilket småkravl de har fanget. Børnene lærer om insekterne ved at tage stilling til fx antal ben, vinger og form og lærer på den måde en masse om hvilke insekter, der findes i Danmark. Fundet af insekter kan gemmes på platformen, så eleverne kan tale om deres oplevelser, når de er tilbage i klasseværelset. Eleverne får point og de kan konkurrere om at finde flest eller en bestemt type insekter enten blandt hinanden i klassen eller mod parallel- eller venskabsklassen.

”Landbruget er i høj grad afhængigt af bestøvere og BioHunt er en god måde, at få biodiversiteten med i undervisningen på. Det skal være sjovt at lære og BioHunt kombinerer undervisningen med frisk luft og motion og kan bruges på tværs af fag. Læringsplatformen er derfor en fin mulighed for at lære om mangfoldigheden i den danske natur, hvad enten det er i natur/teknik-, dansk- eller biologitimerne, ” siger Klaus H. Petersen, Bornholms Landbrug og Fødevarer.
Internetadgang er ikke nødvendig, når først platformen er downloadet på telefonen eller tabletten. Det er derfor nemt at finde et godt sted i naturen og afprøve platformens mange og sjove muligheder.

Mange landmænd har allerede naturstriber eller andre tiltag ved eller i deres marker og bier og insekter findes også i stor stil i vejkanter, parker og haver. Der er derfor rig mulighed for at flytte undervisningen udendørs de fleste steder i Danmark. Lanceringen af BioHunt forventes at blive 20. maj 2021 på ”World Bee day”.

Læringsplatformen BioHunt er et samarbejde mellem en række partnere, der er med til på udbrede kendskabet til og brugen af naturstriber i landbruget. Samarbejdspartnerne består af Bornholms Landbrug og Fødevarer, Morten Top-Jensen, Syngenta og Dansk Planteværn. Initiativet har modtaget støtte fra Aage V. Jensens Naturfond, Friluftsrådet og Sparekassen Bornholms Fond.