Om os

Om Dansk Planteværn

Om Dansk Planteværn

Så lidt som muligt, så meget som nødvendigt

Dansk Planteværn repræsenterer som interesseorganisation planteværnsindustrien i Danmark.

Dansk Planteværns væsentligste opgave er at være i løbende og tæt dialog med myndigheder, landbrug og interesseorganisationer, som er involveret i eller berørt af vores område.

Foreningens medlemskreds består pr. 1. februar 2020 af ni virksomheder, der er beskæftiget inden for produktion og/eller import af planteværnsmidler. Der arbejdes ikke blot med traditionel planteværn som ukrudtsmidler (herbicider), svampemidler (fungicider), insektmidler (insekticider) og vækstreguleringsmidler - en stor del af medlemsvirksomhederne er tillige engageret i frøforædling, bioteknologi og digitale værktøjer. Endelig er der medlemmer, der repræsenterer biopesticider.

Dansk Planteværn er medlem af den europæiske brancheforening, CropLife Europe (CLE) og deltager konstruktivt og aktivt i industriens europæiske netværkssamarbejde.

Foreningen blev grundlagt den 29. juni 1937.

Klik her for at læse mere om Dansk Planteværns holdninger

Kontakt