Bornholm Blomstrer

#BornholmBlomstrer har primært til formål at styrke biodiversiteten på Bornholm og at få bornholmerne til at arbejde aktivt med at fremme biodiversiteten.

Det handler i høj grad om at skabe variation, korridorer og sammenhæng i det åbne land og styrke fødegrundlaget for insekter, herunder også vilde bier og sommerfugle, der samtidig danner fødegrundlag for andre dyr og insekter.

Afprøvning af flerårige vedligeholdelsesfrie blandinger, så striberne kan ligge uberørt i flere år og fungere som buffer mellem produktionslandskabet og bagkanten af grøftekanterne. Det vil sige, at grøftekanten som biotop også bliver styrket. 

Følgende indgår i #BornholmBlomstrer:

  • Dialog med lokalsamfundet om den gavnlige effekt af bivenlig drift og pleje i det åbne land.
  • Styrke af samarbejdet mellem forskellige aktører for mere og bedre natur.
  • Erfaringsopsamling, vidensdeling og formidling af effekten af naturstriber i mark- og vejkanter.
  • Etablering af gode ambassadører for biodiversitet i landbrugskredse for udbredelsen af erfaringer og gode eksempler.

Blomsterblandingen, der er udsået ved Ruths Kirke, er blandingen ”flerårig blomsterbrak” fra FRDK bestående af 30 forskellige blomster.

Se video fra præsentationen af skolesættet til insekttælling