Ansøgning om forsøgsforudsætning af genetisk modificeret kartoffel med forbedret modstand mod kartoffelskimmel

Publiceret 04.04.2024

Kartofler Med Jord

Høringssvar vedr. høring om ansøgning om forsøgsudsætning af genetisk modificeret
kartoffel med forbedret modstandskraft mod kartoffelskimmel

Dansk Planteværn takker for muligheden for at fremkomme med kommentarer til høringen om
forsøgsudsætning af genetisk modificeret kartoffel med forbedret modstandskraft mod kartoffelskimmel.

Udvikling af nye teknologier og løsninger, der kan bidrage positivt til en bæredygtig og ansvarlig
landbrugsproduktion, bør konstant have samfundets bevågenhed og Dansk Planteværn bakker derfor
fuldt op om ansøgningen om forsøgsudsætning af genetisk modificerede kartofler. I den forbindelse,
finder vi det nødvendigt at pointere, at kravene til forsøgsmæssig udsætning af genetisk modificerede
afgrøder er ude af proportioner, og vi vil opfordre til, at man fra dansk side vil arbejde på et forenklet
regelsæt fremadrettet.

Kartoffelskimmel er en alvorlig sygdom, som kan forårsage store udbyttetab, og producenterne er derfor
afhængige af anvendelsen af bekæmpelsesmidler for at opretholde fornuftige udbytter. Med udviklingen
af kartofler med en forbedret modstandskraft vil det potentielt blive muligt at reducere anvendelsen af
konventionelle bekæmpelsesmidler eller måske forsøge med anvendelsen af biologiske
bekæmpelsesmidler, da disse under normale omstændigheder ikke vil kunne hamle op med
kartoffelskimmel. Vi ser frem til at følge forsøgene.
Vi står som altid til rådighed, hvis der er behov for yderligere uddybelse af vores kommentarer.