Gebyrer for ansøgning om mindre anvendelse

Publiceret 27.03.2023

Christiansborg M. Statue

Vedr. høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Dansk Planteværn takker for muligheden for at fremkomme med bemærkninger til ovennævnte udkast til ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Vi noterer os, at ændringen af bekendtgørelsen udelukkende er en nødvendig korrektion grundet fejl i PL-reguleringen af enkelte gebyrer. Vi ser os dog nødsaget til at pointere, at de nu meget høje gebyrer for ansøgning om mindre anvendelser ikke kan undgå at påvirke tilgængeligheden af planteværnsløsninger for mindre afgrøder. Det vil i værste fald føre til endnu færre muligheder for plantebeskyttelse i dansk gartneri og landbrug på et tidspunkt hvor der er stor fokus på at omstille dansk landbrug til produktion af nye afgrøder som f.eks. planteproteiner. Disse nye afgrøder vil dyrkes på små arealer til at starte med og derfor have behov for planteværn godkendt til mindre anvendelser. De meget høje gebyrer er uforeneligt med den politiske målsætning om at omstille landbrugsproduktionen som en del af løsningen på klimakrisen.