Godkendelsen af tilladelsen til markedsføring af genetisk modificeret raps og isoleret frø protein fra raps

Publiceret 31.08.2023

Rapsmark2

Høringssvar vedr.  re-godkendelse til markedsføring af fødevarer og andre fødevareprodukter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret raps GT73 til fødevarebrug i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003 og Høring om godkendelse til markedsføring af isoleret frø protein fra raps GT73 til fødevarebrug i henhold til Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003 

Dansk Planteværn takker for muligheden for at fremkomme med kommentarer til 2 høringer om re-godkendelse til markedsføring af foder, fødevarer og andre produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret raps GT73 og godkendelse til markedsføring af isoleret frø protein fra raps GT73 til fødevarebrug.

Udvikling af nye teknologier, der kan bidrage positivt til en bæredygtig og ansvarlig landbrugsproduktion, bør konstant have samfundets bevågenhed. Dansk Planteværn støtter Kommissionens positive holdning til markedsføring af produkter, som består af eller er fremstillet ved benyttelse af genmodifikation.

Dansk Planteværn mener derfor at Danmark, på baggrund af den vurdering der er lavet, bør støtte godkendelsen af tilladelsen til markedsføring af genetisk modificeret raps GT73 og isoleret frø protein fra raps GT73. 

Vi står som altid til rådighed, hvis der er behov for yderligere uddybelse af vores kommentarer.