Re-godkendelse af tilladelse til markedsføring af fødevare fremstillet af genmodificeret raps

Publiceret 14.03.2023

Rapsmark2

Høringssvar vedr. re-godkendelser til markedsføring af foder, fødevarer og andre produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret soja, majs og raps i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003

Dansk Planteværn takker for muligheden for at fremkomme med kommentarer til 6 høringer om re-godkendelse til markedsføring af foder, fødevarer og andre produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret soja, majs og raps.

Udvikling af nye teknologier, der kan bidrage positivt til en bæredygtig og ansvarlig landbrugsproduktion, bør konstant have samfundets bevågenhed. Dansk Planteværn støtter Kommissionens positive holdning til markedsføring af produkter, som består af eller er fremstillet ved benyttelse af genmodifikation.

Dansk Planteværn mener derfor at Danmark, på baggrund af den vurdering der er lavet, bør støtte  re-godkendelsen af tilladelsen til markedsføring af foder, fødevarer og andre produkter der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret raps GT73 til fødevarebrug, genetisk modificeret soja MON 87701 samt genetisk modificeret majs MIR162 til fødevare- og foderbrug, genetisk modificeret raps GT73 til import, forarbejdning samt fødevarebrug samt genetisk modificeret soja MON 87701 x MON 89788 og 40-3-2 til import, forarbejdning og foder- og fødevarebrug.

Vi står som altid til rådighed, hvis der er behov for yderligere uddybelse af vores kommentarer.