Reduktion af udledningen af mikroplast

Publiceret 14.02.2023

Dunke

Høringssvar vedr. syntetiske polymermikropartikler (mikroplast)

Dansk Planteværn takker for muligheden for at kommentere på høringen vedr. syntetiske polymermikropartikler (mikroplast). Dog vil vi bemærke, at det er en meget kort frist for et forslag, som har været til behandling i REACH komiteen ved flere møder siden september 2022. 

Dansk Planteværn bakker op om hensigten med forslaget – nemlig en reduktion af udledningen af mikroplast til miljøet. Det er en vigtig dagsorden, og vores branche er allerede i fuld gang med udviklingen af nye teknologier, som kan bidrage til at begrænse udledningen.

Dansk Planteværn bakker desuden op om behovet for en overgangsordning på 8 år for henholdsvis pesticider og bejdsede frø. Da det som bekendt tager op imod 11 år at udvikle og opnå godkendelse af et nyt produkt, havde vi dog gerne set en længere overgangsordning, men vi noterer os med tilfredshed at bejdsede frø også er omfattet af fristen på 8 år.

Vi bakker op om at bionedbrydelige polymerer ikke er defineret som mikroplast og derfor ikke omfattet af forslaget, da disse teknologier kan bidrage med effektive og miljøvenlige teknologier til landbrugets produktion af fødevarer. Vi stiller os imidlertid uforstående overfor at muligheden for at blive defineret som bionedbrydelig forudsætter dokumentation for nedbrydning i henholdsvis jord og vand, idet det for pesticiders vedkommende ville have større faglig relevans at lade effekten dokumentere i henholdsvis jord og sediment. 

Slutteligt vil vi nævne, at Dansk Planteværn støtter den fastsatte nedre grænse for definitionen af mikroplast, da det er essentielt at denne fastsættes på et målbart niveau af hensyn til muligheden for at kunne håndhæve forslaget.