IPM på Bornholm

Bornholmske landmænd bliver ambassadører for godt landmandsskab

Miljøstyrelsen har tildelt støtte til et projekt på Bornholm, som skal inspirere landmænd til at øge deres anvendelse af principperne for integreret plantebeskyttelse, IPM, og herunder reducere brugen af sprøjtemidler. Projektet er udarbejdet af Bornholms Landbrug og Fødevarer med støtte fra Dansk Planteværn og kommer til at løbe over tre år. Hensigten er, at udvalgte Bornholmske landmænd går forrest og inspirerer andre til også at følge det gode landmandskab og således indarbejde metoder, der både tilgodeser udbytte, klima og bæredygtighed.

Alle danske landmænd skal hvert år udfylde et skema vedrørende deres brug af IPM-principperne. For at øge fokus på dette og fremme bl.a. brugen af et varieret sædskifte, resistente sorter og varslinger i forbindelse med udarbejdelsen af mark- og sprøjteplaner vil Bornholms Landbrug og Fødevarer samarbejde med en række lokale landmænd, som skal dele deres erfaringer og således agere ambassadører.

”Vi er glade for Miljøstyrelsens bevilling og håber, at projektet kan være med til at inspirere både Bornholmske og øvrige danske landmænd til at øge deres anvendelse IPM-principperne. Vi vil gerne følge en gruppe landmænd i deres arbejde med IPM-principperne og invitere dem til at deltage i erfagrupper, hvor de kan drøfte muligheder og udfordringer med hinanden og med vores rådgivere. Det tre-årige arbejde skal give os konkrete redskaber og anbefalinger, som skal bruges til at få IPM-principperne bedre implementeret på flere danske landbrug,” siger Thomas Bay Jensen, direktør i Bornholms Landbrug og Fødevarer.

Fokus på udbytte skal forenes med hensyn til klima, natur og miljø

En del af IPM-Principperne er også anvendelse af biologiske midler, hvor det er relevant, samt digitale værktøjer og nye sprøjteteknologier. Som interesseorganisation for planteværnsindustrien i Danmark har Dansk Planteværn en særlig interesse i at fremme disse nye teknologier.

”Med IPM-principperne bliver landbruget opfordret til at tænke nyt i forhold til at levere en bæredygtig produktion, hvor både udbytter og miljø er i fokus. Hvis vi udnytter landbrugsarealet optimalt ved at sikre høje udbytter og anvende planteværn med omtanke, kan vi give mere plads til naturen og passe på klimaet. Vores medlemmer forsker i og udvikler nye teknologier og løsninger, der kan bidrage til en optimeret anvendelse af produkterne – ”så lidt som muligt, så meget som nødvendigt”. Vi er glade for at samarbejde med Bornholms Landbrug og Fødevarer på dette spændende IPM-projekt og glæder os til at høre landmændenes erfaringer,” siger Tanja Andersen, direktør i Dansk Planteværn.

Tre-årigt projekt begynder med udvælgelse af deltagere

Projektet har fået navnet:  ”IPM-projekt 2023 - Øget udbredelse af IPM vha. konkrete indsatser på udvalgte landbrug, der fungerer som eksempel for andre” og startede op 1. april. Første del i 2023 vil være at påbegynde samarbejdet med de udvalgte bornholmske landmænd for herigennem at drøfte deltagernes nuværende IPM-initiativer og mulighed for implementering af nye tiltag. Projektet vil fortsætte i 2024 og 2025 for at følge deltagernes arbejde, initiativer og implementering og udbrede denne viden til andre landmænd.

På ”Åben Forsøgsmark” d. 27. juni 2023 vil Bornholms Landbrug og Fødevarer fortælle mere om IPM-projektet. Mere information om dagen på www.blf.dk

Bornholms Landbrug og Fødevarer og Dansk Planteværn vil løbende informere om IPM-projektet på hjemmesider og sociale medier.