Arrangementer

Med stadig færre insektmidler til rådighed er implementering af principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM) afgørende for landbrugets forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr.