Arrangementer - 2017

Ifølge European Crop Protection Association (ECPA) kan 75 af i alt ca. 400 aktivstoffer risikere at blive udfaset fra brug i EU, hvis godkendelsesprocedurerne for planteværnsmidler bliver ændret markant. Kommunikationschef Jakob Tilma fortæller om godkendelsesprocedurerne i EU og i Danmark, og så skal vi høre om fremtidsudsigterne på planteværnsområdet som Dansk Planteværn oplever dem i 2017.

Den 22 marts afholdes der generalforsamling i Dansk Planteværn, hvor der vil blive gjort status for foreningens arbejde i 2016.

Fra den 15. til den 18. juni 2017 deltager Dansk Planteværn i Folkemødet på Bornholm. Vil du i kontakt med foreningen i forbindelse med Folkemødet, kan Dansk Planteværn kontaktes ved brug af de kontaktoplysninger, du finder via linket herunder.

Nordiske studerende fra Københavns Universitet PLEN gæster Dansk Planteværns demofarm for at se på naturstribers effekt på det omkringliggende miljø.