Arrangementer - 2021

I samarbejde med GEUS er foreningens medlemmer inviteret til at besøge en VAP-mark. Varslingssystemet til udvaskning af pesticider (VAP) er et overvågningsprogram, der undersøger om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes til ungt grundvand i koncentrationer over grænseværdien. VAP er et samarbejde mellem GEUS, Miljøstyrelsen samt Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience – begge ved Aarhus Universitet.

Dansk Planteværn inviterer sammen med SEGES og Verdens Bedste Fødevarer til en spændende dag med information, inspiration og netværk omkring principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM), som kan være med til at afhjælpe landbrugets stigende udfordring med resistens, herunder resistent græsukrudt.

Dansk Planteværn er medarrangør når fremtidens drikkevandsbeskyttelse er til debat på Christiansborg. Øvrige samarbejdspartnere er Danske Vandværker, Økologisk Landsforening og JA (Pensionskassen For Jordbrugsakademikere og Dyrlæger). Mere information om arrangementet kommer snart.