Medlemsarrangement: Besøg på VAP-mark

2. sep 2021 kl. 10:00

Rødvig, Stevns

I samarbejde med GEUS er foreningens medlemmer inviteret til at besøge en VAP-mark. Varslingssystemet til udvaskning af pesticider (VAP) er et overvågningsprogram, der undersøger om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes til ungt grundvand i koncentrationer over grænseværdien. VAP er et samarbejde mellem GEUS, Miljøstyrelsen samt Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience – begge ved Aarhus Universitet.