TEMADAG: INNOVATIV PLANTEBESKYTTELSE - FREMTIDENS MULIGHEDER

29. sep 2021 kl. 10:00

Ryegaard Gods, Munkholmvej 380, 4060 KirkeSåby

Dansk Planteværn inviterer sammen med SEGES og Verdens Bedste Fødevarer til en spændende dag med information, inspiration og netværk omkring principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM), som kan være med til at afhjælpe landbrugets stigende udfordring med resistens, herunder resistent græsukrudt.

Link