Nyheder

Novana rapport 2020

Den seneste Novana-rapport viser, at den restriktive godkendelsesproces for pesticider i Danmark virker, og at danske landmænd overordnet har et ansvarligt brug. Hos Dansk Planteværn er man tilfredse med, at udvidelsen af grundvandsovervågningsprogrammet ikke giver anledning til stigning i fund, på trods af at programmet er udvidet til, at der søges efter flere stoffer.

Læs mere
Blomsterstriber booster fødegrundlaget for bierne

#BornholmBlomstrer har i 2020 fokus på at optimere effekten af blomsterstriber, og der er en gevinst for insekterne, hvis man griber det rigtigt an. Fra Danmarks Biavlerforening lyder det, at blomsterne styrker fødegrundlaget for bierne imens SEGES Natur opfordrer til at lade striberne stå så længe som muligt.

Læs mere
Video: Fem korte videoer til dialog om pesticider

Der er efterspørgsel efter de gode argumenter, når landmænd i forbindelse med deres arbejde og i fritiden bliver udfordret på deres brug af pesticider, og vi vil som branche gerne bistå med at gøre gode, saglige argumenter for brugen af pesticider let tilgængelige.

Læs mere
Spis gerne frugt og grønt

Kontrollen for pesticidrester i fødevarer fra 2018 viser, at de danske jordbrugere gør sig umage i deres behandling med pesticider.

Læs mere