Nyheder

Rent vand vil altid indeholde både naturlige og kemiske stoffer

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort studiet HITLIST, hvor forskere fra Århus Universitet har undersøgt for hvor mange forskellige kemiske og naturlige stoffer, der findes i det danske vand. Formålet med studiet var at screene forskellige vandtyper for at få et overblik over hvor mange stoffer, der findes i det. Resultatet viste hele 15.000 kemiske og naturlige stoffer, hvilket ikke er en risiko for vandets kvalitet, men bevidner, at 100 % rent vand ikke eksisterer.

Læs mere
Nuværende godkendelsesprocedure sikrer beskyttelse af vandløbsdyr

Forskere fra Københavns Universitet har undersøgt pesticiders indvirkning på smådyr i danske vandløb. Studiet er en del at Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddel-forskningsprogram og viser, at Miljøstyrelsens nuværende risikovurdering er tilstrækkelig. Studiet er desuden et eksempel på grundigheden og detaljegraden, der er forbundet med at undersøge bekæmpelsesmidler.

Læs mere
Nyt stof i grundvandet udgør ingen sundhedsrisiko

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort sine delresultater af massescreeningen af grundvandet. Der er fundet et nyt stof, TFA, der ikke udgør en sundhedsrisiko i drikkevandet og det skal undersøges yderligere, hvorfor stoffet er havnet i grundvandet. Dansk Planteværn imødekommer de foreløbige undersøgelser og vil med interesse følge de yderligere studier af forekomsten af TFA.

Læs mere
Novana rapport 2020

Den seneste Novana-rapport viser, at den restriktive godkendelsesproces for pesticider i Danmark virker, og at danske landmænd overordnet har et ansvarligt brug. Hos Dansk Planteværn er man tilfredse med, at udvidelsen af grundvandsovervågningsprogrammet ikke giver anledning til stigning i fund, på trods af at programmet er udvidet til, at der søges efter flere stoffer.

Læs mere
Blomsterstriber booster fødegrundlaget for bierne

#BornholmBlomstrer har i 2020 fokus på at optimere effekten af blomsterstriber, og der er en gevinst for insekterne, hvis man griber det rigtigt an. Fra Danmarks Biavlerforening lyder det, at blomsterne styrker fødegrundlaget for bierne imens SEGES Natur opfordrer til at lade striberne stå så længe som muligt.

Læs mere