Nyheder

Dansk Planteværn på IFAJ-kongres

IFAJ-kongressen samler hvert år landbrugsjournalister fra hele verden til at opleve nye landbrugsmetoder og få inspiration til nye måder at drive landbrug på. Dansk Planteværn deltog med en stand på kongressen.

Læs mere
Velfungerende vurderingsramme for pesticidgodkendelser

Resultater fra årets VAP-rapport viser, at størstedelen af de testede pesticider og nedbrydningsprodukter i perioden 2018-2020 ikke bliver udvasket til grundvandet ved regelret anvendelse på markerne. Miljøstyrelsen ser derfor ikke anledning til at ændre i de nuværende pesticidgodkendelser.

Læs mere
Workshop om præcisionssprøjtning

Hvordan doserer vi bånd- og pletsprøjtning nu og i fremtiden? Wokshop 2. juni i samarbejde med Nordic Sugar, Aarhus Universitet og SEGES Innovation på AU Flakkebjerg i Slagelse.

Læs mere
Dansk Planteværn velkommer nyt medlem og samarbejder om innovation

Styrket samarbejde i branchen og mere innovation i landbruget var blandt drøftelserne ved Dansk Planteværns generalforsamling 30. marts 2022. Bestyrelsesformand Robert Racz (BASF) kunne byde virksomheden UPL velkommen som nyt medlem, hvor Regionschef Rolf Snekkerup er indtrådt i foreningens bestyrelse fra 2022.

Læs mere
IPM er biodiversitet og meget mere

Landbrugets arbejde med IPM er vigtig i forhold til sundhed og miljø og det er desuden med til at modvirke, at skadedyr og ukrudt udvikler resistens overfor de anvendte pesticider.

Læs mere
Spis trygt frugt og grønt fra danske supermarkeder

Når vi fylder indkøbskurvene med frugt og grønt, kan vi både lægge danske æbler og agurker fra Tyskland på rullebåndet med god samvittighed. Europæiske fødevarer indeholder nemlig langt færre rester af sprøjtemidler end fødevarer fra lande udenfor Europa. Det er konklusionen på Fødevarestyrelsens nye rapport om pesticidrester i fødevarer fra EU-lande i sammenligning med tilsvarende fra andre lande.

Læs mere
Rekordlav belastning fra landbrugets anvendelse af sprøjtemidler    

Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelstatistik for 2020 viser, at belastningen fra pesticidanvendelsen er meget lav, hvilket bl.a. skyldes de store mængder nedbør i efteråret 2019, der gjorde det svært for landbruget at så vinterafgrøder. En grund er desuden landbrugets anvendelse af nye midler med en markant lavere miljø- og sundhedsbelastning end tidligere. De nye midler substituerer de mere belastende midler, der bliver udfaset.

Læs mere
Udelukkende godkendte midler i nutidens landbrug

DR-udsendelsen ”Byen med det giftige vand” belyser meget fint, hvor kompleks beskyttelsen af vores drikkevand er - for i Krogsbølle har myndighederne konkluderet, at vandet ikke er giftigt og alligevel står det lokale vandværk overfor at skulle foretage en stor investering for at etablere en ny boring.

Læs mere
Bred afdækning af kilder til miljøfremmede stoffer i vandmiljøet

Al menneskelig aktivitet sætter spor på jordoverfladen, og kan potentielt forstyrre vandmiljøet og påvirke drikkevandet. Årsagerne hertil er mange og Miljøstyrelsen har netop lanceret en ny strategi, der skal være med til at afklare hvorfra stofferne stammer, så passende foranstaltninger kan blive iværksat.

Læs mere
Naturen scorer højt på Ryegaard Gods

SEGES har gennemført et Naturtjek på Dansk Planteværns demonstrationsarealer på Ryegaard Gods. Gennemgangen af bl.a. marker, blomsterstriber og stendiger er for at vurdere igangværende initiativer, der gavner biodiversiteten, og anbefale yderligere tiltag, der kan styrke naturen endnu mere.

Læs mere
Landmændene tager fremtiden i egne hænder

Foreningen har indgået et samarbejde med Tænketanken Frej for at sætte fokus på landbrugets udfordringer med at nedbringe brugen af pesticider og samtidig producere høje udbytter. Yderligere partnere i dette samarbejde er Syngenta, Chr. Hansen, DLG, KMC, Agrovi og Plant Biological Network.

Læs mere
Diskussionen om pesticider i drikkevandet skal ned på jorden

På baggrund af udtræk fra Jupiter hævder Danmarks Naturfredningsforening (DN), at 2021 kan blive rekordår for fund af pesticider i drikkevandet, da der fra januar til august i 2021 er fundet pesticidrester i 63,1 procent af de indberettede analyser fra drikkevandsboringer i Danmark. Imidlertid er der i den opgørelse medtaget fund fra tidligere år. Det korrekte tal er derfor ca. 13 procent lavere og fundene er på samme niveau som sidste år. I 12 procent af prøverne er kravværdierne overskredet, men ingen af overskridelserne vedrører stoffer, der anvendes i landbruget i dag.

Læs mere
Temadag om IPM og resistens

29. september afholdt Dansk Planteværn temadag om IPM-principper til at forebygge udbredelsen af resistens. Dagen blev afholdt på foreningens demonstrationslandbrug Ryegaard i samarbejde med SEGES og Verdens Bedste Fødevarer.

Læs mere