Nyheder - 2011

Regeringen og Enhedslisten har indgået en aftale på miljøområdet, som indebærer, at der afsættes 40 mio. kr. i 2012 og 2013 til at sikre en bedre beskyttelse af drikkevandet.

Læs mere

Miljøstyrelsens årlige statistik over salget af bekæmpelsesmidler blev offentliggjort mandag (7. november) og heri kan man læse, at salget af plantebeskyttelsesmidler målt i kg aktivstoffer er steget med 1.100 tons i forhold til salget i 2009. Stigningen er på niveau med, hvad Dansk Planteværns egne salgsstatistikker har vist for 2010.

Læs mere

Også den nye regering forventer at fremsætte forslag om en ændret pesticidafgiftsmodel, der baseres på konkrete oplysninger om de enkelte pesticiders miljø- og sundhedsmæssige egenskaber.

Læs mere

I 2009 blev der i grundvandsmålingerne fundet glyphosat i en række boringer. I 2010 er 9 af disse boringer undersøgt igen med en ny analysemetode, og i ingen af analyserne er der fundet glyphosat eller AMPA.

Læs mere

Ifølge en pressemeddelelse fra Miljøministeriet har man afdækket en sag om ulovlig import og salg af plantebeskyttelsesmidler, som er foregået i perioden 2006 til 2009 og som omfatter en større mængde produkter. Sagen involverer ud over importøren også en større antal brugere indenfor landbrug og gartneri.

Læs mere

Ida Auken er udpeget som ny miljøminister. Hun er 33 år og uddannet teolog. Hun har siddet i Folketinget siden 2007, og har i sit arbejde fokuseret på klima- og miljøområdet.

Læs mere