Afgiftsmodel fatsholdes

Også den nye regering forventer at fremsætte forslag om en ændret pesticidafgiftsmodel, der baseres på konkrete oplysninger om de enkelte pesticiders miljø- og sundhedsmæssige egenskaber. Det fremgår af et svar fra skatteminister Thor Möger Pedersen på et spørgsmål fra Troels Lund Poulsen om regeringens planer for en ændret pesticidafgift.

Thor Möger Pedersen siger endvidere i sit svar, at at visse midler bliver billigere, mens afgiften på andre pesticider bliver dyrere, og det samlede resultat forventes at blive en stigning i afgiften. Hen henviser desuden til, at den tidligere regering har beregnet, at den nye pesticidafgift med en forventet adfærdsændring i retning mod mindre belastende pesticider skulle give et provenu på ca. 650 mio. kr. mod ca. 500 mio. kr. i dag.

Af svaret fremgår endvidere, at den tidligere regerings afgiftsmodel svarer til de ønsker, som regeringen har til en ny pesticidafgift. Regeringen vil nu overveje, om den tidligere regerings arbejde med omlægningen af pesticidafgiften kan bidrage til at opfylde målene i regeringsgrundlaget.