Danmarkshistoriens største svindelsag med sprøjtemidler afdækket

Ifølge en pressemeddelelse fra Miljøministeriet har man afdækket en sag om ulovlig import og salg af plantebeskyttelsesmidler, som er foregået i perioden 2006 til 2009 og som omfatter en større mængde produkter. Sagen involverer ud over importøren også en større antal brugere indenfor landbrug og gartneri.

Dansk Planteværn tager skarpt afstand fra enhver form for ulovlig import og salg af plantebeskyttelsesmidler og ser med tilfredshed på myndighedernes konsekvente reaktion på sådanne tiltag.