Effekter af pesticidpolitiske virkemidler

Ny rapport fra Miljøstyrelsen:
Effekter af pesticidpolitiske virkemidler - en integreret analyse af effekter på økonomi, landbrug og fauna

Rapporten er udarbejdet under pesticidforskningsprogrammet og anvender modelberegninger til at vurdere effekter af forskellige virkemidler på landbrug, fauna og økonomi.

Rapporten fokuserer på to typer virkemidler, en omsættelig pesticidkvote, der begrænses til 25% under det samlede forbrug i 2003, der svarer til en behandlingshyppighed på 1,7 og en 6 m randzone i markkanterne.

Effekterne på faunaen måles på edderkopper, biller, sanglærke, agerhøne, hare og markmus, der alle primært lever i marken.

Modelberegningerne viser, at hverken kvoter eller randzoner har nogen væsentlig positiv effekt på faunaen og at begge tiltag har en lille negativ effekt på BMP.

Rapporten kan findes hos Miljøstyrelsen her:

Nielsen, H. Ø. , Topping, C., Hasler, B., Christensen, T., Jacobsen, L. Pedersen, A. B., Dalgaard, T. & Fonnesbech-Wulff, A: (2011): .Effekter af pesticidpolitiske virkemidler - en integreret analyse af effekter på økonomi, landbrug og fauna - Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen 133, 2011