Glyphosat truer ikke grundvandet

I 2009 blev der i grundvandsmålingerne fundet glyphosat i en række boringer. I 2010 er 9 af disse boringer undersøgt igen med en ny analysemetode, og i ingen af analyserne er der fundet glyphosat eller AMPA.

Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen vurderede derfor, at der sandsynligvis var tale om en analysefejl, hvilket dog nu er afkræftet på baggrund af en rapport fra DANAK.

Miljøstyrelsen understreger dog, at det ikke ændrer ved den overordnede konklusion om, at glyphosat ikke truer vores grundvand. Hvis der var tale om en generel forurening af grundvandet, ville man også have fundet glyphosat i de nye prøver fra 2010. Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke er tale om en forurening af grundvandet.