Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2010

GEUS offentliggjorde den 7. december den årlige rapport over grundvandets. Rapporten viser, at der i 2010 blev fundet pesticidrester i 43,7 % af de overvågede boringer. Kun 1,8 % af fundene skyldes godkendte stoffer (fund i koncentrationer over grænseværdien udgør de 0,6 %) mens de øvrige 41,9% fund skyldes stoffer, som nu er forbudte eller belagt med kraftige forbrugsbegrænsninger.

Det er ikke umiddelbart muligt at vurdere udviklingen ved sammenligning med tidligere perioders fund, da der f.eks. siden 2004 kun er moniteret grundvand, som er dannet efter 1950 og dermed har en højere sandsynlighed for at indeholde rester, ligeledes er antallet af overvågningsboringer heller ikke konstant gennem årene.

Rapporten kan findes hos GEUS her.