Miljø og landbrug i regeringsgrundlaget

Af det netop offentliggjorte regeringsgrundlag fremgår, at der vil blive stillet en række nye krav til landbruget med et formål at sikre bedre natur og miljø.

Regeringen vil opstille tydelige og langsigtede målsætninger for landbruget, som i god tid udstikker klare linjer for, hvordan kravene til landbruget skal opfyldes. I regeringsgrundlaget fastslås, at det vil være nødvendigt med en skærpet regulering af landbrugets brug/udvaskning af kvælstof og brugen af pesticider blandt andet gennem en højere pesticidafgift og større sikkerhedszoner omkring vandboringer.

Omkring økologi vil regeringen tage initiativer, der gør det muligt at opfylde målsætningen om at fordoble det økologisk dyrkede areal fra 2007 til 2020.

I regeringsgrundlaget påpeges, at den grønne omstilling af landbruget er nødvendig, og at regeringen derfor vil nedsætte en hurtigt arbejdende uafhængig natur- og landbrugskommission til udarbejdelse af forslag til løsning af landbrugets strukturelle, økonomiske og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan erhvervet kan bidrage i klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen