Rød bloks grønne krav rammer landbrug

Skrappere krav til sprøjtegifte og højere jordskatter er noget af det, de fire partier i rød blok er enige om. Men de har også ideer, som landbruget støtter.

Rød bloks miljøpolitik vil betyde krav til landbruget om markant mindre forurening med sprøjtegifte og kvælstof. For eksempel lægger partierne op til, at det mest brugte pesticid i Danmark, glyphosat (Roundup), skal forbydes.

"Man kan ikke ligefrem tale om, at landbruget vil få jernnæven at føle. Men de fløjlshandsker, som erhvervet har været vant til i ti år, bliver efter alt at dømme taget af nu", siger Thomas Færgeman, direktør i den grønne tænketank Concito.

Miljøområdet er et af de områder, hvor der er mest fælles gods blandt alle fire partier i rød blok.

"Det er en mere ambitiøs miljøpolitik, der går langt videre i forhold til at opfylde vores forpligtelser i EU om renere luft og vand", siger Christian Ege, sekretariatschef i Det Økologiske Råd.

Et af de klareste løfter er en ny og højere pesticidafgift. Sprøjtegifte er blandt de få miljøproblemer, der har spillet en rolle i valgkampen, fordi de ikke kun rammer harer, viber og anden natur, men også kan skade drikkevandet. Rød blok har lovet en ny undersøgelse af bentazon med henblik på et forud. Det bruges til at bekæmpe ukrudt i Danmarks stadig større areal af majsmarker, men er fundet i koncentrationer over det tilladte i 18 vandboringer.

Skriver Politiken søndag den 18.09.11