Skærpet indsats over for hormonforstyrrende stoffer

Miljøminister Ida Auken vil nu bede Center for Hormonforstyrrende stoffer om at vurdere 22 stoffer, som europæiske miljøorganisationer mistænker for at være hormonforstyrrende. Danmark har udarbejdet et forslag til kriterier for, hvornår et stof kan betragtes som hormonforstyrrende, og det er disse kriterier, der vil nu vil blive afprøvet på de 22 mistænkte stoffer.

Ida Auken udtaler, at hvis det viser sig, at miljøorganisationerne har ret i, at stofferne er hormonforstyrrende, vil Danmark advare de andre EU-lande og kæmpe for at få stofferne udfaset i EU. Miljøministeren understreger, at hun vil bruge dette projekt til at få placeret emnet højt på EU's dagsorden, og at hormonforstyrrende stoffer og cocktaileffekter vil blive en væsentlig mærkesag under det danske EU-formandskab.