Afgiftsforslag vedtaget

Folketinget har vedtaget forslaget L 171 om ændrede afgifter for plantebeskyttelsesmidler. Kun Liberal Alliance og Dansk Folkeparti stemte imod. Der er endnu ikke sat dato på lovens ikrafttræden, idet dette først kan ske efter EUs godkendelse af loven.