Bekæmpelsesmiddelsalg i 2011

Miljøstyrelsen udsendte 8. november Bekæmpelsesmiddelstatistik 2011 (Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 5, 2012). Publikationen indeholder for første gang en beregning af den nye Pesticidbelastningsindikator for årene 2007 - 2011.

Pesticidbelastningsindikatoren er et udtryk for den potentielle belastning fra anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler i landbruget. Indikatoren giver derimod ikke noget udtryk for den faktiske belastning / skade, som måtte påvirke miljø og sundhed.

Mængdemæssigt viser statistikken en stigning i den solgte mængde af aktivstoffer, som primært skyldes en stigning i salget af herbicider.

Den stigende mængde er ikke udtryk for en stigende anvendelse, men i stort omfang forårsaget af de kommende nye afgiftssatser, som gør det økonomisk favorabelt at lægge visse midler på lager til senere brug. Denne tendens har også de foregående år været årsag til stigninger i salget, da planerne om nye (højere) afgifter har været adskillige år undervejs og derfor har været kendt af brugerne.

Statistikken kan hentes hos Miljøstyrelsen her!