Bekendtgørelsesændring, bekæmpelsesmidler

Ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Miljøstyrelsen har udsendt et høringsudkast til ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Udkastet indfører bl.a. krav til forhandlere af plantebeskyttelsesmidler til private forbrugere om, at sikre at forbrugerne har fokus på etiketten og midlets brugsanvisning.

Endvidere gennemføres en forhøjelse af gebyret for salgssteder der forhandler giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler til 1.500 kr. pr. år.

Endeligt gennemføres ændringer i bekendtgørelsens bilag om optagelse af aktivstoffer jf. beslutninger truffet i EU (disse ændringer er ikke sendt i høring).