Betænkning vedrørende afgiftsforslaget

Skatteudvalget har nu afgivet betænkning over afgiftsforslaget. Et flertal indstiller forslaget til vedtagelse, mens Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indstiller forslaget til forkastelse. Venstre og Det Konservative Folkepartil udtrykker bekymring over, at at lovforslaget ikke tager højde for den store risiko for udvikling af resistens, ligesom man vil forlange ændringer, hvis der konstateres udflagning af special- og højværdiafgrøder.

Ifølge betænkningen giver regeringen tilsagn om, at der gennemføres en revision af afgiftsomlægningen 4 år efter lovens ikrafttræden. 2. og 3. behandling af lovforslaget er fastsat til henholdsvis den 7. og 12. juni.