Loft over pesticidforbrug på golfbaner

Miljøstyrelsen har udsendt et udkast til bekendtgørelse om anvendelse af pesticider på golfbaner, med en høringsfrist indtil 2. november 2012.

Formålet med bekendtgørelsen er at sikre, at der i forbindelse med driften af golfbaner anvendes så begrænsede mængder pesticider som muligt og at de anvendte midler har så lille påvirkning af miljø og sundhed som muligt.

Bekendtgørelsesudkastet fastsætter et loft over pesticidbelastningen og en pligt for golfbanerne til årligt at indberette oplysninger om forbruget af pesticider.

Det udarbejdede belastningsloft er fastsat på baggrund af en rapport, Pesticidforbrug og pesticidbelastning på golfbaner, som blandt andet omfatter en spørgeskemaundersøgelse blandt Danmarks 181 registrerede golfbaner.

Da bekæmpelsesbehovet ikke er lige stort på alle dele af en golfbane, er der fastsat belastningslofter for hvert baneelement (Green, Tee, Fairway, Semirough, Rough og omgivende natur) og middelgruppe (ukrudtsmidler, svampemidler, insektmidler og sneglemidler).