Måling af pesticiders skadevirkning

Rapport om måling af pesticiders skadevirkning

Hidtil har man ikke kunnet måle de eventuelle skadevirkninger, som plantebeskyttelsesmidler kan forårsage på plante- og dyrelivet. Nu oplyser NaturErhvervstyrelsen imidlertid, at en række forskere i et udredningsprojekt for NaturErhvervstyrelsen og Miljøstyrelsen har fundet ud af, at det er muligt på sigt at udvikle skadeindikatorer. Det kræver dog, at man får robuste referenceværdier for f.eks. marker, vandhuller, hegn og andre relevante biotoper, og der vil derfor gå mindst 5 år, før den første indikator er udviklet.

Ifølge NaturErhvervstyrelsen siger de indikatorer, der findes i dag, mest noget om forbruget og belastningen som følge af anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler og ikke noget om, hvilken påvirkning, midlerne har på plante- og dyrelivet.

NaturErhvervstyrelsen vil på baggrund af rapportens resultater se på mulighederne for at igangsætte yderligere arbejde med det formål at udvikle pesticidskadeindikatorer.

Læs rapporten her