Nye bekæmpelsesmiddelafgifter

Lovforslag om nye bekæmpelsesmiddelafgifter

Skatte- og Miljøministeriet har den 26. januar sendt et forslag til en ændring af afgifterne på bekæmpelsesmidler. Sigtet med lovforslaget er, at der specielt for plantebeskyttelsesmidler i fremtiden skal betales afgift efter midlernes potentielle belastning af sundhed og miljø.

Dansk Planteværn har nedsat en arbejdsgruppe, som på branchens vegne vil vurdere lovforslagets konsekvenser for jordbrugserhvervene og for branchens selv og på et senere tidspunkt kommentere på forslagets indhold.

Ifølge miljøministeren er afgiften således sammensat, at det skal kunne betale sig at dyrke korn, frugt og grøntsager i Danmark, samtidigt med at forbruget og belastningen af miljø og sundhed bliver nedsat.

På nuværende tidspunkt finder arbejdsgruppen det umuligt, at vurdere de faktiske konsekvenser, da vi endnu ikke kender grundlaget for myndighedernes egne konsekvensberegninger og de heri indgående alternative bekæmpelsesstrategier.

Det er således ikke muligt for os at vurdere, hvor realistiske alternativerne er i praktisk anvendelse og dermed om ministerens udsagn er holdbart

Det kan dog allerede på nuværende tidspunkt konstateres på grundlag af afgiftskonstruktionen, med udgangspunkt i iboende egenskaber, at dette vil reducere tilgangen af nye aktivstoffer i Danmark i forhold til, hvad der ellers ville være tilfældet.
Det skyldes, at nogle stoffer, som på trods af at de opfylder de tekniske kriterier for godkendelse, kan blive så dyre afgiftsmæssigt, at markedsføring i Danmark vil være urealistisk. Dette kan blandt andet have indflydelse på mulighederne for effektivt at forebygge resistensdannelse hos skadegørere.

Arbejdsgruppen vil arbejde videre med sagen frem imod den officielle høringsfrist den 1. marts 2012.