Pesticidafgift påvirker kun hver anden landmand

Pesticidafgifter påvirker kun forbruget hos halvdelen af landmændene

En undersøgelse som er foretaget af forskere fra Aarhus og Københavns universiteter viser at kun ca. halvdelen af danske landmænd umiddelbart vil ændre adfærd som følge af øgede afgifter på plantebeskyttelsesmidler.

Omkring en tredjedel af alle landmænd ser mere på størrelsen af det fysiske udbytte (afgrøden) end på faktorer som priser på afgrøden og plantebeskyttelsesmidler.

Generelt er landmænd negativt indstillede overfor økonomiske virkemidler til nedbringelse af forbruget, mens man er mere positivt indstillet overfor teknologiudvikling som middel til reduktion af forbruget.

Ovennævnte undersøgelse er udført under Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforsknings program og rapporten med titlen "Barrierer i landmændenes beslutningsmønstre vedrørende ændret pesticidanvendelse" kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside her.(Bekæmpelsesmiddelforskning Nr. 134, 2011).