PesticidBelastningsIndikator

Pesticidbelastningen fra jordbruget 2007 - 2010

Ny rapport fra Miljøstyrelsen om udviklingen af PesticidBelastningsIndikatoren (PBI) der skal ses som et supplement til den hidtidige offentliggjorde bekæmpelsesmiddelstatistik med beregning af behandlingshyppigheden (BH).

Mens BH hovedsagelig belyser omfanget af pesticidanvendelsen, giver PBI i højere grad information om miljø- og sundhedsbelastningen fra de anvendte pesticider.

Rapporten kan hentes Miljøstyrelsen.