Pesticidsalg til privat anvendelse

Miljøstyrelsen har offentliggjort statistikken over salg af pesticider  til anvendelse i private haver.

Opgørelsen er udarbejdet af COWI for Miljøstyrelsen og er foretaget på grundlag  af godkendelsesindehavernes indberetninger af salg til detailforretninger  (havecentre, byggemarkeder etc), og udgør derfor kun et skøn over forbruget, idet der ikke foreligger oplysninger om, hvor meget der faktisk er solgt videre og anvendt i private haver.

Salget udviser en stigning fra 60 tons aktivstof i 2010 til 118 tons i 2011. Størstedelen af stigningen skyldes et øget salg af mosmidler, der betragtes som mindre belastende for miljøet end de øvrige midler.

Publikationen kan hentes hos Miljøstyrelsen her.