Randzonebredde fastlagt

Loven om randzoner træder i kraft den 1. september 2012, og fødevareminister Mette Gjerskov har nu fastslået, at bredden af randzonerne omkring åbne vandløb og søer større end 100 m² bliver 10 m. I randzonerne er der forbud mod at gødske, sprøjte og dyrke jorden. Omfatter randzonen mere end 5 pct. af en bedrifts samlede areal, kan landmanden dog søge om at udlægge en reduceret
randzonebredde.

Der kan søges om økonomisk kompensation i forbindelse med udlægning af randzonerne. Reglerne herom vil blive fastsat i en bekendtgørelse inden lovens ikrafttræden.

I foråret blev randzoneloven ændret således, at der vil være offentlig adgang til randzonearealerne. Samtidig blev der indført forbud mod dyrkning af energiafgrøder på arealerne.