Sprøjtemiddelstrategi 2013-15

Regeringen har den 20. november offentliggjort sin Sprøjtemiddelstrategi 2013 - 2015 på et pressemøde i Miljøministeriet, hvor miljøminister Ida Auken præsenterede strategien.

Regeringen vil med dette udspil beskytte danskerne og naturen imod unødig påvirkning fra sprøjtemidler og forventer, at strategien vil medføre en reduktion i belastningen på 40 % i løbet af de kommende tre år.

Dansk Planteværn har udtrykt branchens umiddelbare holdning til strategien i nedenstående pressemeddelelse:

Pressemeddelelse

20. november 2012

40 % reduktion - et meget ambitiøst mål

- En 40 % reduktion i belastningen med plantebeskyttelsesmidler ved udgangen af 2015 er et meget ambitiøst mål, udtaler Peter Højer, formand for Dansk Planteværn, i forbindelse med miljøminister Ida Aukens præsentation af regeringens udspil til ny sprøjtemiddel-strategi. - Desuden er belastningen udtrykt ved den nye belastningsindikator jo kun et mål for den potentielle belastning og ikke et udtryk for den reelle effekt på miljø og mennesker. Det er derfor umuligt at sige, om en 40 % reduktion målt ved belastningsindikatoren vil resultere i nogen reel effekt. Samtidig skal det understreges, at der ved produkternes godkendelse foretages risikovurderinger som betyder, at der kun godkendes produkter, som vurderes ikke at have uacceptable effekter på miljø og mennesker, siger Peter Højer.

- Et af de bærende elementer er ændringen af pesticidafgifterne, og branchens vurdering er, at ændringerne næppe vil bidrage til en reduktion i et omfang, som regeringen forudsætter, mener Peter Højer.

- Men der er bestemt gode tiltag i strategien. Dansk Planteværn lægger stor vægt på, at eventuelle ændringer af godkendelsesordningen for plantebeskyttelsesmidler sker på et fagligt grundlag og på basis af fælles EU-regler. Det er derfor positivt, at det er den linje, der lægges op til i strategien samtidig med, at regeringen også prioriterer samarbejdet i den nordiske zone højt. En harmonisering af godkendelserne i den nordiske zone er set fra branchens side nemlig af altafgørende betydning for, at der fortsat bliver godkendt nye plantebeskyttelsesmidler til den danske planteproduktion.

- Et andet positivt tiltag er den øgede indsats over for ulovlig import og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, som er et problem, branchen ser med stor bekymring på. Det er derfor glædeligt, at der indføres en skærpet myndighedskontrol samt skærpet straf for at importere og bruge ulovlige midler, siger Peter Højer.

- Omkring finansieringen af strategien nævnes, at der vil blive indført gebyrer i forbindelse med godkendelse af plantebeskyttelsesmidler. Men det er vigtigt at understrege, at den nye pesticidafgift sammen med de foreslåede godkendelsesgebyrer betyder en samlet forøgelse af omkostningerne ved godkendelse og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og kan medføre, at det ikke længere vil være økonomisk rentabelt at få godkendt for eksempel plantebeskyttelsesmidler til mindre afgrøder i Danmark, udtaler Peter Højer.

Kontakt:

Nordisk teknisk chef Peter Højer, Bayer A/S, telefon 45 23 51 24

Salgschef Inge Fiil Poulsen, DuPont, telefon 32 47 98 00

Direktør Helle Græsted Bennedsen, Dansk Planteværn, telefon 33 24 42 66

Dansk Planteværn er en interesseorganisation for producenter og importører af plantebeskyttelsesmidler i Danmark. Dansk Planteværns medlemmer repræsenterer mere end 80 procent af salget af planteværnsmidler.

Regeringens strategi kan læses her!