Statusrapport fra Natur- og Landbrugskommissionen

Kommissionen har nu offentliggjort sin statusrapport med en analyse af de udfordringer og muligheder, som landbrug, miljø og natur står over for. Samtidig har kommissionen udarbejdet sit bud på fremtidens udviklingsveje.

Kommissionen konkluderer, at der er behov for et paradigmeskift i natur- og miljøregulering og mener, at der fremover skal være en målrettet og mere differentieret regulering, hvor man bedre kan udnytte produktionspotentialer samtidig med, at man begrænser belastningen af natur og miljø de steder, hvor der er størst behov.

Natur- og Landbrugskommissionens rapport kan læses her