Nyheder - 2013

Dansk Planteværn takker for muligheden for at kommentere på ovennævnte forslag til Sprøjtemiddelstrategi 2013 - 2015 og har følgende kommentarer til det udsendte.

Læs mere

Miljøstyrelsen har udgivet rapporten Prediction of climatic impacts on pesticide leaching to the aquatic environments beskriver resultaterne fra et projekt under bekæmpelsesmiddelforskningsprogrammet.

Læs mere

Regeringen her indgået en aftale med Venstre, Konservative og Enhedslisten om sprøjtemiddelstrategien. Ifølge strategien er målet en 40 % reduktion af belastningen med plantebeskyttelsesmidler i løbet af de kommende tre år svarende til den planlagte effekt af ændring af pesticidafgifterne.

Læs mere

DTU Fødevareinstituttet har samlet resultaterne fra Fødevarestyrelsens undersøgelser af pesticidrester i fødevarer i perioden 2004 - 2011 i rapporten Pesticide Residues, Results from the period 2004 - 2011.

Læs mere

Natur- & Landbrugskommissionens slutrapport med anbefalinger til regeringen blev i dag (18. april 2013) præsenteret af kommissionens formand Jørn Jespersen på et pressemøde på Nationalmuseet.

Læs mere