Ændring af kemikalieloven

Ændring af kemikalieloven

Folketinget har den 12. marts førstebehandlet regeringens lovforslag om ændring af kemikalieloven.

Ændringerne i forslaget vedrører primært øgede strafferammer for import og anvendelse af ulovlige sprøjtemidler. Der foreslås indførelse af højere bøder og indførelse af hjemmel til fradømmelse af sprøjtecertifikat ved grov eller gentagen overtrædelse af loven.

Endvidere foreslås indførelse af obligatorisk uddannelse (autorisation) af salgspersonale, som udleverer sprøjtemidler. Uddannelseskravet omfatter både salg til erhvervsmæssige kunder og salg til private (hus og have produkter) og er en følge af gennemførelse af EU's direktiv om bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Lovforslaget blev efter førstebehandlingen henvist til behandling i Folketingets Miljøudvalg, som forventer at kunne afgive betænkning om forslaget den 25. april.

Lovforslaget kan læses her.