Aftale om sprøjtemiddelstrategien

Regeringen her indgået en aftale med Venstre, Konservative og Enhedslisten om sprøjtemiddelstrategien. Ifølge strategien er målet en 40 % reduktion af belastningen med plantebeskyttelsesmidler i løbet af de kommende tre år svarende til den planlagte effekt af ændring af pesticidafgifterne.

Venstre har lagt vægt på, at resistensudviklingen hos skadedyr og ukrudt følges nøje, og der vil ved udgangen af 2015 blive givet en status for udviklingen i resistens. Desuden skal det følges, om strategien fører til, at mindre produktioner som for eksempel markfrø, grøntsager, frugt og bær flytter til udlandet.

Enhedslisten har sikret sig, at indførelsen af sprøjtefri arealer omkring for eksempel drikkevandsboringer skal overvejes, når Natur- og Landbrugskommissionen kommer med sine anbefalinger til foråret.

Vedrørende gebyrer for godkendelser af plantebeskyttelsesmidler fremgår det af aftalen, at der så vidt muligt skal tages hensyn til, at gebyrerne for godkendelser af midler til anvendelse i de arealmæssigt mindre afgrøder ikke bliver uforholdsmæssigt store.